Membedakan Sajak Lagu Gadis Itali dan Pantun

LAGU GADIS ITALI
Buat Silvana Malcari

Kerling danau dipagi hari
Lonceng gereja dibukit itali
Jika musimmu tiba nanti
Jemputlah abang diteluk Napoli

Kerling danau dipagi hari
Lonceng gereja dibukit itali
Sendiri abang lalu pergi
Adik rindu setiap hari

Kerling danau dipagi hari
Lonceng gereja dibukit itali
Andai abang tak kembali
Adik mengunngu sampai matiBatu tandur dikebun anggur
Pasir teduh dibawa nyiur
Abang lenyap hatiku hancur
Mengejar bayang disalju gugur
Pantun

Pisang emas dibawa berlayar
Masak sebiji atas peti
Hutang emas boleh dibayar
Hutang budi dibawa mati
                    Buah cempedak diluar pagar
                    Ambil galah tolong jolokkan
                    Kami murid baru belajar
                    Kalau salah tolong tunjukkan
Pulau pandan jauh ditengah
Gunung Daik dicabang tiga
Hancur badan dikandung tanah
Budi yang baik dikenang juga


Perbedaan dan persamaan

    Perbedaan

1.    Dilihat dari rimanya, sajak berjudul “Lagu gadis itali memiliki rima : a-a-a-a.
Sedangkan pantun berrima a-b-a-b.
2.    Pada ajak “Lagu Gadis Itali” sajak bhasanya harus sama sedangkan panun bahasanya boleh campur-campur.

    Persamaan

1.    Dilihat dari jumlah baris dalam baris sama, yaitu terdapat empat baris dalam setiap baitnya.
2.    Dilihat dari sajaknya, pada sajak “ Lagu Gadis Itali” dan pantun sama, dua baris pertama berupa sampiran dan dua baris terakhir berupa isi.
3.    Dilihat dari julah katanya sama yaitu 8-12 suku kat perbaris.
4.    Setiap baris sama-sama terdiri atas empat kata
5.    Sama-sama terikat oleh irama pajak.
Reaksi: